Tag: Xây dựng xã hội chủ nghĩa

Featured Picture Mùa Lạc reviewsachonly

Mùa Lạc – Mùa vui, mùa hạnh phúc, mùa hồi sinh!

Truyện ngắn “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải là khúc hoan ca trong mùa thu hoạch, cũng là cuộc vận động vạn vật...