Tag: Han Kang

Featured Picture Người ăn chay reviewsachonly

Người ăn chay – Nỗi niềm trăn trở về nhân tính!

“Người ăn chay” là một cuốn sách có sức cuốn. Nguyên do không phải ở sự mới lạ của tựa đề hay tính chất...