Tag: Vũ Trọng Phụng

Vũ Trọng Phụng là nhà văn, nhà báo có bút danh Thiên Hư, một trong những cây bút tiêu biểu, quan trọng nhất của nền văn xuôi hiện đại, quê ở Mỹ Văn, Hưng Yên. Ông từng làm nhiều nghề kiếm sống rồi làm báo, viết văn. Tác phẩm chính: “Không một tiếng vang”; “Cạm bẫy người“; “Kỹ nghệ lấy Tây“; “Dứt tình“; “Giông tố“; “Vỡ đê“; “Làm đĩ“; “Trúng số độc đắc“;…

FeaturedPic Vũ Trọng Phụng

Vũ Trọng Phụng, liệu có may mắn vì gặp đúng thời?

Vũ Trọng Phụng là một nhà báo, một nhà văn hiện thực phê phán xuất sắc của văn học Việt Nam giai đoạn 1930...
Featured Picture Vẽ nhọ bôi hề reviewsachonly

Vẽ Nhọ Bôi Hề – Những tác phẩm mới tìm thấy năm 2000 của...

“Vẽ nhọ bôi hề” là tuyển tập những tác phẩm mới tìm thấy năm 2000, hoặc đích xác, hoặc tồn nghi, cùng với các...
Featured Picture reviewsachonly Vỡ Đê

Vỡ Đê – Một thiên tiểu thuyết xã hội mang tính thời sự.

Thuộc “tam kiệt tiểu thuyết” được Vũ Trọng Phụng viết liền trong năm 1936, bên cạnh “Số đỏ” và “Giông tố”, “Vỡ đê” là...
Featured picture Cơm thầy cơm cô Vũ Trọng Phụng reviewsachonly

Cơm Thầy Cơm Cô – Phóng sự về kiếp ô sin của Vũ Trọng...

Không nhiễu nhại, không khoa trương, nhưng mang nét bi hài trên nền hiện thực. Ông vua phóng sự đất Bắc đã nuôi tóc...
Trúng Số Độc Đắc reviewsachonly featured picture

Trúng Số Độc Đắc – Sự tha hóa của con người dưới sức mạnh...

Bằng bút lực cuối đời, Vũ Trọng Phụng viết nên thiên tiểu thuyết “Trúng số độc đắc”, đặt vấn đề về sự tương quan...
Cạm bẫy người reviewsachonly featured picture

Cạm Bẫy Người – Kỹ nghệ cờ bạc bịp

Phóng sự “Cạm bẫy người” viết về nạn cờ bạc bịp ở đất Hà thành những năm 1930, vạch rõ bộ mặt của một...
Dứt Tình reviewsachonly feature picture

Dứt Tình – Tiểu thuyết đầu tay của Vũ Trọng Phụng

“Dứt tình” là cuốn tiểu thuyết tâm lý mà theo Tràng An là “một bức tranh... phỏng theo sự thực của cuộc đời, không...
Review-Lay-nhau-vi-tinh-reviewsachnet

Lấy Nhau Vì Tình – Yêu là để hạnh phúc!

Mỗi tình tiết trong “Lấy nhau vì tình” là lịch sử giao thời, là văn hóa giao thoa, là phong kiến bó buộc, là...
Kĩ nghệ lấy Tây - Vũ Trọng Phụng

Kỹ Nghệ Lấy Tây – Khi hôn nhân là một cái nghề

“Kỹ nghệ lấy Tây” viết về phụ nữ dưới thế lực đồng tiền – chấp nhận bán rẻ bản thân, làm nô lệ cho...
Giông Tố

[Vũ Trọng Phụng] Giông Tố: “Breaking bad” phiên bản Việt Nam thời Pháp Thuộc

Breaking bad là bộ phim kể về thầy giáo hóa học và sự tha hóa biến chất của ông trong năm mùa phim, từ...