Tag: Yuzuru Hanyu

FeaturedPic Ngọn lửa xanh Bay cao reviewsachonly

Ngọn lửa xanh – Bay cao – Tự truyện thứ hai của Yuzuru Hanyu.

“Ngọn lửa xanh” của Yuzuru Hanyu dừng lại trước thềm giải Vô địch Thế giới 2012, là vũ đài lớn mà lần đầu Yuzu...
FeaturedPic reviewsachnet Ngọn lửa xanh

Ngọn lửa xanh – Tự truyện đầu tiên Yuzuru Hanyu.

Yuzuru Hanyu được xem là nam vận động viên trượt băng nghệ thuật vĩ đại nhất mọi thời đại, người thiết lập 19 kỷ...