Tag: Trì Lợi

Featured Picture Hễ sướng thì hét lên reviewsachonly

Hễ sướng thì hét lên – Thân phận người đàn ông trong xã hội...

“Hễ sướng thì hét lên” là một tiểu thuyết tân tả thực của Trì Lợi, dùng nghệ thuật thấu thị các mẩu vụn vặt...