Home Tags Mạc Ngôn

Tag: Mạc Ngôn

Featured Picture Châu chấu đỏ Reviewsachonly

[Mạc Ngôn] Châu Chấu Đỏ – Bản chất con người

Một câu chuyện lồng chuyện, thực ảo đan xen. Một lối trần thuật trần trụi. Một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ với những cảnh...