Tag: Kim Lân

Featured Picture Làng Kim Lân reviewsachonly

Làng – Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Mượn một đề tài quen thuộc, viết nên những rung động sâu sắc, từ trải nghiệm chân thật của chính người cầm bút. “Làng”...
Featured Picture Vợ Nhặt reviewsachonly - Copy

Vợ Nhặt – Tình người giữa khốn cùng cảnh

Trong khung cảnh đen trắng ảm đạm của nạn đói năm Ất Dậu 1944 – 1945, “Vợ nhặt” hiện lên như vài nét chấm...