Tag: Nguyễn Quang Sáng

Featured Picture Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng reviewsachonly

Chiếc Lược Ngà – Một truyện ngắn phát ra âm thanh.

Một câu chuyện đậm chất văn học về tình cha con trong quá khứ và một câu chuyện đậm chất điện ảnh về tài...
Nha van ve lang reviewsachonly (4)

Nhà Văn Về Làng – Ngọt lịm một tấm lòng

Từ khi bắt đầu sự nghiệp cầm bút, Nguyễn Quang Sáng chỉ in truyện chứ không in ký. “Nhà văn về làng” là tác...