Tag: Ngô Đức Hùng

Featured Picture Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể Reviewsachonly

Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể – Tâm sự của người chiến...

Không quá xuất sắc để tạo nên một cú hit nhưng nội dung vừa đủ, “Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể” của...
3 Phút Sơ Cứu reviewsachonly featured picture

3 Phút Sơ Cứu – Cẩm nang cho mọi nhà.

“3 phút sơ cứu” là cuốn sách trang bị cho mỗi người kiến thức tối cơ bản để biết cách xử lý ban đầu...