Tag: Lỗ Tấn

Featured Picture Cố Hương Lỗ Tấn reviewsachnet

Cố hương – Niềm hy vọng về một cuộc sống mới

“Cố hương” là một dòng chảy hiện thực đậm chất trữ tình, viết về chuyến thăm quê cũ của nhà trí thức, chứng kiến...
Featured Picture Thuốc Lỗ Tấn reviewsachonly reviewsachnet

Thuốc – Chữa bệnh hay đầu độc?

Cô đọng. Súc tích. Hình ảnh giàu tính biểu tượng. “Thuốc” của Lỗ Tấn là một truyện ngắn mang cái cốt của truyện dài,...
Featured Picture Nhật ký người điên reviewsachonly

Nhật Ký Người Điên – Phát súng tiên phong đả kích chế độ phong...

Qua một cuốn nhật ký tưởng như khôi hài, dưới góc nhìn của  một con người tưởng như điên rồ, sử dụng nghịch lý...