Tag: Hàn Hàn

Featured Picture Trường An loạn reviewsachonly

Trường An loạn – Giễu nhại chuyện đời.

Mượn một thành cổ mang tên “bình an bền lâu” để gợi lên bao thế sự nhiễu nhương, “Trường An loạn” của Hàn Hàn...