Tag: Đặng Hoàng Giang

Đại dương đen: Ánh sáng giữa đại dương tăm tối

Tiếp nối thành công từ những cuốn sách trước đó như “Bức xúc không làm ta vô can”, “Thiện - ác và smartphone”, “Tìm...
Featured Picture Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ reviewsachnet

[Đặng Hoàng Giang] Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ

Sâu sắc mà không giáo điều, “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” của Đặng Hoàng Giang được đánh giá như một liệu...