Tag: Nguyễn Thị Hoàng

Tiếng chuông gọi người tình trở về reviewsachnet

Tiếng chuông gọi người tình trở về – Ngân lên trong vô vọng!

“Tiếng chuông gọi người tình trở về” của Nguyễn Thị Hoàng là dòng chảy trữ tình tràn đầy tâm sự về một cuộc hôn...