Tag: Murakami Haruki

Những người đàn ông không có đàn bà (Murakami Haruki): Nghệ thuật cô đơn

Murakami Haruki có lẽ là nhà văn đương đại viết về cô đơn hay nhất. Bạn đọc trung thành có lẽ vẫn còn nhớ...