Tag: Lưu Quang Vũ

Hồn Trương Ba da hàng thịt – Chuyện cũ viết theo lối mới

Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ là một trong những kịch phẩm thành công và tiêu biểu nhất cho tài...