Tag: Kịch nói

FeaturedPic Vũ Như Tô reviewsachnet

Vũ Như Tô – Giá mà được phụng sự cho một bậc minh quân!

Mùa hè năm 1941, một tác phẩm kinh điển của sân khấu Việt Nam ra đời, góp phần cho văn đàn hiện đại nước...