Tag: Jane Austen

Thuyết Phục – Jane Austen

Thuyết Phục, tên gốc Persuasion, là quyển tiểu thuyết hoàn thành cuối cùng của nữ nhà văn người Anh tài ba nhưng đoản mệnh...