Tag: Goncourt

FeaturedPic reviewaschnet Rễ trời

Rễ Trời – Gìn giữ khoảng lề của nhân loại!

“Rễ Trời” của Romain Gary được xem là cuốn tiểu thuyết đầu tiên về sinh thái học, đi từ cái nôi của nhân loại...
Featured Picture Nhẫn thạch reviewsachonly

Nhẫn thạch – Chim di cư sững lại giữa đà bay…

Sau bao ngày im lặng lắng nghe nhịp thở và thì thầm niệm kinh, cốt truyện vỡ tung theo lời tự sự thẳng thừng...