Tag: Goncourt 2008

Featured Picture Nhẫn thạch reviewsachonly

Nhẫn thạch – Chim di cư sững lại giữa đà bay…

Sau bao ngày im lặng lắng nghe nhịp thở và thì thầm niệm kinh, cốt truyện vỡ tung theo lời tự sự thẳng thừng...