Tag: Giải thưởng Bram Stoker năm 2002

Featured Picture Coraline reviewsachonly

Coraline – Hãy trân trọng những gì mình đang có!

“Coraline” là một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi giả tưởng đen tối (dark fantasy), là một câu chuyện ma đương đại với những chi...