Tag: Dazai Osamu

Thất lạc cõi người – Mất kết nối giữa nhân gian

Thất lạc cõi người của Dazai Osamu được xem là cuốn tự truyện về cuộc đời đầy đau thương đến ám ảnh của ông....