Tag: Bùi Hiển

Featured Picture Nằm vạ reviewsachonly

Nằm Vạ – Nhẩn nha kể chuyện người dân quê mình…

Không đao to búa lớn. Không hào hùng sử thi. Bùi Hiển tuổi đôi mươi mang những người dân làng chài xứ Nghệ đầy...