Tag: Adam Kay

Featured Picture Chạy trời không khỏi đau reviewsachnet

Chạy trời không khỏi đau – Con người ai cũng mong manh như ai.

Trên cả khái niệm về một cuốn sách, “Chạy trời không khỏi đau” của Adam Kay nên được xem như một liều thuốc quan...