Home Tags Trứng chim cúc cu này thuộc về ai

Trứng chim cúc cu này thuộc về ai

Trứng chim cúc cu này thuộc về ai

Trứng chim cúc cu này thuộc về ai – Tài năng này là của...

Dựa trên tập tính sinh sản hết sức đặc biệt của loài chim cúc cu, Higashino Keigo viết lên tiểu thuyết: Kakkou no Tamago...