Home Tags Thủ pháp dòng ý thức

Thủ pháp dòng ý thức

Thời lưu trong thủ pháp nghệ thuật dòng ý thức của Marcel Proust ở...

Đến văn học thế kỷ XX, việc thể hiện thời gian trong tác phẩm không còn đơn thuần là kể lại sự việc theo...