Home Tags Thằng gù nhà thờ Đức Bà

Thằng gù nhà thờ Đức Bà

Ngày cuối cùng của một tử tù review

Ngày cuối cùng của một tử tù và lòng nhân đạo của Victor Hugo

Ra đời vào năm 1829, không được đồ sộ cả về dung lượng lẫn hệ thống các sự kiện, nhân vật như những Thằng...