Home Tags #Nắp_biển

#Nắp_biển

Nắp biển và những con người kiếm tìm cách chữa lành vết thương kí...

Nắp biển, cuốn tiểu thuyết được Banana Yoshimoto viết vào năm 2004 đẹp như một bức tranh thủy mặc: đượm buồn, lời ít mà...

Banana Yoshimoto – Nữ tác giả tiên phong của văn học Nhật Bản hiện...

Cùng với Haruki Murakami và Ryu Murakami, nữ nhà văn Banana Yoshimoto được coi là một trong ba tác giả tiên phong, có sức...