Home Tags Không có gì mãi mãi

Không có gì mãi mãi

Không có gì mãi mãi

Không có gì mãi mãi – Cuộc đời có tồn tại hai tiếng “mãi...

Ba nữ bác sĩ trẻ, mang ba tâm thế khác nhau khi bước vào bệnh viện Embarcaredo thực tập và làm việc. Giữa những...