Home Tags Franz Kafka

Franz Kafka

Vụ án – những sáng tạo huyền thoại của Franz Kafka

Max Brod từng nói: “Sẽ có ngày, thế kỷ XX được gọi là thế kỷ của Kafka”. Lời nhận định trên của Max Brod...