Home Tags #Đẹp_và_buồn

#Đẹp_và_buồn

Những người đẹp say ngủ

Những người đẹp say ngủ – Đời người tựa giấc mộng say đã tàn

Khác với vẻ đẹp có phần cực đoan trong văn chương của Mishima Yukio (tác giả Kim Các Tự) sau này, văn chương của...